De gouden munt: over het elitarisme binnen ons onderwijssysteem